Selasa, 06 Desember 2011

contoh sambutan ketua panitia PHBI


Isro’ Mi’raj

Yang terhormat para alim ulama , yang terhormat takmir Masjid Baitul Hikmah segenap pengurusnya, wabil khusus Ust.Jefry Al Bukhori selaku penceramah pada malam hari ini, mustamiin dan mustamiat yang dirahmati oleh ALLAH.
Puji shukur alhamdulilah senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH yang telah member rahmat,nikmat,hidayah serta inayahnya sehingga malam hari ini kita bias berkumpul di majelis dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhamad SAW.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar Muhamad SAW. Yang telah memberikan pencerahan pada kita , sehingga sampai saat ini kita berada di jalan yang benar yakni agama islam .
Hadirin yang berbahagia ,
Pada malam hari ini masjid Baitul Hikmah telah menyelenggarakan acara memperingati Isro’ mi’raj dan saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi hadirin sekalian sehingga acara ini dapat berlangsung.
Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila fasilitas dan hidangan yang kami sediakan kurang berkenan di hati pada hadirin sekalian.
Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia pada acara ini, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancer dan hikmat sehingga kita mendapat barokah dari ALLAH melalui acara pengajian umum ini. Amin ……. Amin …….. Ya Robbal Alamin ………
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

0 komentar:

Posting Komentar